Tàu Unibus cao tốc

Tốc độ: tới 500 km/h

Sức chứa: 4-24 người

Công suất: tới 500 000 hành khách mỗi ngày