Tàu Unicar

Tốc độ: Tới 150 km/h

Sức chứa: 6-8 người

Công suất: Tới 50 000 hành khách mỗi ngàyTàu Unibike

Tốc độ: Tới 150 km/h

Sức chứa: 1-5 người

Công suất: Tới 20 000 hành khách mỗi ngàyTàu Unibus đường ray kép

Tốc độ: Tới 150 km/h

Sức chứa: 7-28 người, trong các toa nối – 84-168 người

Công suất: Tới 50 000 hành khách mỗi ngày