SkyWay được báo chí, truyền hình nhiều nước trên thế giới thường xuyên đưa tin suốt nhiều năm qua ca ngợi về mô hình giao thông mới, hiện đại và tiết kiệm.