VTV1 đưa tin về SkyWay


VnExpress đưa tin về SkyWay


HTV9 đưa tin về SkyWay


HTV đưa tin về SkyWay


VTV3 đưa tin về SkyWay



SkyWay trên truyền hình ANTV


SkyWay trên truyền hình HNP


  1. Báo Dân Trí nói về Skyway: Xem
  2. Báo Báo Mới nói về Skyway: Xem
  3. Báo Đại Kỷ Nguyên nói về Skyway: Xem
  4. Báo Mới đưa tin về SkyWay: Xem
  5. Báo BNEWS đưa tin về SkyWay: Xem
  6. Báo Pháp Luật: Xem
  7. Báo Công Lý: Xem