30 nước như: Ấn Độ, Belarus, Nga, Israel, UAE, Italya, Trung Quốc, Kazakhstan, Dubai, Indonesia, Thái Lan, Úc, Nigeria, Singapore, Việt Nam… đã ký hợp tác xây dựng hệ thống giao thông thông minh SkyWay.

Nhà đầu tư các nước trên thế giới đến thăm công trình xây dựng SkyWay tại Dubai (UAE)

Các nước cấp giấy chứng nhận cho công nghệ SkyWay

Mỹ

Nhật Bản

Trung Quốc

Canada

Ukraine