Thẻ: uSky Anatoli Unitsky

Đặc điểm thiết kế của xe uCar nhiệt đới cho vận tải hành khách đô thị

Bài báo khoa học của nhà thiết kế chung uSky Anatoli Unitsky có tựa đề “Đặc điểm thiết kế của uCar nhiệt đới cho vận tải hành khách đô thị” đã được xuất bản trên tạp chí khoa học “Giao thông vận tải sáng tạo”. Bài báo mô tả sự sắp xếp của các chi …

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SkyWay luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SkyWay cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SkyWay sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.