Thẻ: Truyền thông quốc tế nói về các thành tựu của SkyWay tại UAE

Truyền thông quốc tế nói về các thành tựu của SkyWay tại UAE

https://www.uktimenews.com/sharjah-to-become-first-city-to-deploy-high-speed-skypod-transport/ https://filipinotimes.net/latest-news/2021/06/08/sharjah-tests-uaes-first-high-speed-electric-sky-pod/ https://worldakkam.com/sharjahs-sky-pod-travels-fast-through-the-city-at-120-km-h-news/62825/ https://newswwc.com/world/uae/sharjahs-sky-pods-to-zip-you-through-city-at-120kmph/amp/ https://gulfnews.com/photos/news/look-sharjahs-high-speed-electric-sky-pod-1.1623164602256?slide=9 https://curlytales.com/passengers-travel-by-high-speed-electric-sky-pods-for-the-first-time-in-sharjah/ https://www.gdnonline.com/Details/947122/VIDEO–High-speed-electric-sky-pod-in-Sharjah-gets-its-first-look https://www.theusexpressnews.com/sharjah-to-become-first-city-to-deploy-high-speed-skypod-transport/?amp https://meabni.in/sharjahs-sky-pods-to-zip-you-thru-metropolis-at-120kmph-information/ https://www.sociallykeeda.com/sharjah-to-become-the-first-city-to-roll-out-high-speed-skypod-transport/ https://www.madhyamam.com/gulf-news/uae/coming-to-sharjah-fast-skypod-transport-808226 https://menafn.com/1102232932/Sharjahrsquo-s-sky-pods-to-zip-you-through-city-at-120kmph https://www.zawya.com/mena/en/projects/story/Sharjah_skypod_project_may_be_operational_by_2025-SNG_165184369/https://www.pressreader.com/uae/gulf-news/20210609/281517934057262https://www.thegulfindians.com/sharjah-unveils-electric-sky-pod-network/ Từ ngày 07-08.06, các tạp chí tiếng Anh, tờ Gulf News, Khaleej Times và Time Out  đã đăng các bài về những thành tựu hiện nay của Unitsky String Technologies, Inc. tại Sharjah, và các kế hoạch phát triển công ty tại UAE. Chúng tôi xin chia sẻ những điểm chính từ các bài trên. Các phóng viên ghi …

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SkyWay luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SkyWay cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SkyWay sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.