Thẻ: SkyWay trên sóng truyền hình Úc Sky News

SkyWay trên sóng truyền hình Úc Sky News

Dự án SkyWay ngày càng xuất hiện nhiều trên truyền hình ở các nước khác nhau. Lần này, những hình ảnh thử nghiệm vận tải đường dây đã được chiếu trên kênh truyền hình Úc Sky News. Chúng tôi xin chia sẻ những điểm chính từ phóng sự trên. Trước tiên, người dẫn chương trình của kênh …

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SkyWay luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SkyWay cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SkyWay sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.