Thẻ: SkyWay tại UAE: các công bố mới từ truyền thông và mạng xã hội

SkyWay tại UAE: các công bố mới từ truyền thông và mạng xã hội

Sự phát triển của dự án SkyWay tại UAE tiếp tục được đăng tải trên các phương tiện truyền thông khác nhau: đặc biệt, trang constructionweekonline.com, chuyên thông tin về sự phát triển của các dự án hạ tầng, công nghệ đổi mới tại khu vực Trung Đông, đã đăng bài báo, trong đó nói về …

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SkyWay luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SkyWay cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SkyWay sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.