Thẻ: Puerto Rico

Buổi thuyết trình SWC đầu tiên được tổ chức tại Puerto Rico

Các đối tác tích cực của SWC đang tiếp tục giới thiệu tới người dân của các nước Mỹ Latin về công nghệ vận tải đường dây. Lần này, buổi thuyết trình về nền tảng đã lần đầu tiên được diễn ra tại thành phố Toa Baja của Puerto Rico. Tại sự kiện đã có …

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SkyWay luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SkyWay cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SkyWay sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.