Thẻ: Lenovo

Công ty Lenovo cung ứng thiết bị cho Trung tâm UST, Inc. tại Sharjah

Trên trang web của nhà sản xuất điện tử Lenovo đã xuất hiện thông tin về việc, công ty này đang cung ứng thiết bị của mình cho Trung tâm UST, Inc. tại Sharjah. Đặc biệt, trên sàn thử nghiệm đã lắp đặt máy chủ lưu trữ dữ liệu Lenovo Think System DE2000H. Lenovo Think System DE2000H …

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SkyWay luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SkyWay cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SkyWay sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.