Thẻ: expo2020

Maket đô thị tuyến tính của UST, Inc. cho Expo 2020 được làm như thế nào?

Trong năm nay Unitsky String Technologies, Inc. sẽ tham gia triển lãm toàn cầu Expo 2020 tại Dubai, nơi dự kiến sẽ giới thiệu maket đô thị tuyến tính tỷ lệ 1:35. Công việc về mô hình này đã được chia sẻ bởi các chuyên gia từ công ty «Giao thông vạn năng» (UNIMO). Chúng tôi xin …

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SkyWay luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SkyWay cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SkyWay sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.