Thẻ: Expo 2020

Unitsky String Technologies Inc. giới thiệu hệ thống vận chuyển bằng dây tại Expo 2020 ở Dubai

Triển lãm quốc tế Expo 2020, được thiết kế để trưng bày thành tựu của các quốc gia và dân tộc, đã khai mạc hôm nay tại Dubai, UAE sau một năm bị trì hoãn. Unitsky String Technologies không tránh xa và trình bày ở đó một thành tựu sáng tạo của nhân loại hiện đại …

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SkyWay luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SkyWay cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SkyWay sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.