Thẻ: Đại diện của Trung tâm UST

Đại diện của Trung tâm UST, Inc. tại Sharjah đã phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Dubai

Ngày 14.09, tại Dubai đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về đổi mới sáng tạo trong logistic và vận tải. Một trong những thành viên tham gia sự kiện là đại diện của Trung tâm UST, Inc. tại Sharjah, người đã phát biểu với báo cáo «Nhìn lên bầu trời ‒ tương lai của …

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SkyWay luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SkyWay cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SkyWay sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.