THÔNG BÁO:..

✅ Thành viên câu lạc bộ VIP PREMIUM sẽ được nhận các ĐẶC QUYỀN ĐẶC BIỆT:
➡ Chiết khấu độc quyền chỉ dành cho các thành viên của Premium Club từ X100 => X200 lần.
➡ Quyền ưu tiên truy cập đầu tư vào các dự án và sản phẩm mới của UST Inc. và SWC;
➡ Quyền ưu tiên truy cập thông tin về sự phát triển của vận tải đường dây và các dự án khác của UST Inc. và SWC;
➡ Chuyến thăm riêng tới các địa điểm có ý nghĩa chiến lược của dự án;
➡ Cơ hội cấp quyền truy cập vào Premium Club 3 lần một năm cho bất kỳ các đối tác nào;
➡ Tham gia các cuộc họp kín với những người đứng đầu của công ty trong định dạng «hỏi-đáp».


⏬Liên hệ Việt Dũng để được tham gia câu lạc bộ VIP PREMIUM – Phone/Zalo 096.118.8389

Chi tiết :

https://skywayvn.com/premium-club-swc-da-duoc-ra-mat/

UST Inc. đã hoạt động huy động vốn từ cộng đồng được 7 năm bắt đầu từ  2014, trải qua 14 giai đoạn huy động vốn trong tổng 15 giai đoạn, 8 năm làm việc trên quy mô toàn cầu và hơn 200 quốc gia đầu tư, thì tính pháp lý của UST Inc. luôn cung cấp đầy đủ pháp lý và minh bạch cho các nhà đầu tư.

1. UST Inc. được định giá giá trị bởi một công ty lớn có đủ thẩm quyền của Nga.

UST Inc. được định giá 400 867 433 000 USD (bốn trăm tỷ, tám trăm sáu bảy triệu, bốn trăm ba mươi ba ngàn đô la) bởi cơ quan định giá UY TÍN nhất của Nga & họ có thâm niên làm việc hơn 20 năm.

Theo báo cáo định giá về “Giá trị thị trường” của công ty vào ngày 20/05/2013, UST Inc.được định giá 400 867 433 000 USD (bốn trăm tỷ, tám trăm sáu bảy triệu, bốn trăm ba mươi ba ngàn đô la), tại đây ta thấy rõ ràng về đơn vị định giá cho UST Inc. có website là ” www.hi-audit.ru ” 

Xem báo cáo về định giá về giá trị thị trường của SkyWay

” hi-audit ” là một công ty được đưa vào danh sách nhóm công ty kiểm toán lớn nhất của Nga, công ty bao gồm 3 công ty con như: 

  1. Công ty kiểm toán của CJSC
  2. Công ty tư vấn LLC “GIỮ-ĐẦU TƯ-KIỂM TOÁN”
  3. Euroimport LLC
Hi-audit là đơn vị định giá về giá trị thị trường cho công nghệ uST

.

2. UST Inc. được Ủy ban dịch vụ tài chính BVI-FSC cấp phép HUY ĐỘNG VỐN cổ phần và giám sát hoạt động.

BVI-FSC là gì ? BVI-FSC là tên viết tắt của British Virgin Islands Financial Services Commission là Uỷ Ban Dịch Vụ Tài Chính Quần Đảo Virgin Thuộc Anh, đây là cơ quan của chính phủ nước Anh, giống như ở Việt Nam thì chúng ta có “Bộ công thương” cấp phép và giám sát các doanh nghiệp, thì ở quốc tế hay ở Anh thì BVI FSC là đơn vị cấp phép và giám sát doanh nghiệp tại đó.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI là cơ quan quản lý tự trị chịu trách nhiệm điều tiết, giám sát và kiểm tra tất cả các dịch vụ tài chính của Quần đảo Virgin thuộc Anh bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, kinh doanh ủy thác, quản lý công ty, kinh doanh quỹ tương hỗ, đăng ký công ty, đối tác hạn chế và trí tuệ bất động sản. Wikipedia (tiếng Anh)

BVI được thành lập từ năm 2001 theo Đạo Luật Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính, là đơn vị giám sát tất cả các trách nhiệm pháp lý mà trước đây đã đước chính phủ xử lý thông qua Bộ Dịch Vụ Tài Chính, để bảo vệ sự độc lập của quy định dịch vụ tài chính và thực hiện các cam kết quốc tế trong việc ngăn chặn tội phạm cổ trắng quốc tế đồng thời bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của các giao dịch kinh doanh hợp pháp.

BVI cũng có trách nhiệm mới bao gồm thúc đẩy sự hiểu biết của công chúng về hệ thống tài chính và các sản phẩm của mình, kiểm soát chu vi hoạt động được quy định, giảm tội phạm tài chính và ngăn chặn lạm dụng thị trường.

Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) không có sàn giao dịch chứng khoán nhưng kể từ những năm 1990, Quần đảo Virgin thuộc Anh đã trở thành một cơ quan tài phán phổ biến cho việc hợp nhất các nhà phát hành được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, bao gồm Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn và Sở giao dịch chứng khoán New York (” NYSE”).

Thông tin về Ủy ban dịch vụ tài chính trên Website: www.bvifsc.vg/

BVI FSC là cơ quan chính phủ của Anh, họ cấp phép và giám sát các DN tại đây để bảo vệ quyền lợi cho những nhà đầu tư vào các doanh nghiệp đó.

Đối với nhà đầu nhà tư
Bảo vệ quyền lợi và số tiền của nhà đầu tư khi đầu tư vào UST Inc. , để đảm bảo không bị mất tiền.
BVI-FSC giống như trọng tài, là cơ quan có đủ thầm quyền đứng giữa để quản lý về giá trị tài sản của UST Inc. khi có nhà đầu tư tham gia. 
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất và thực hành kinh doanh tốt nhất.
Đảm bảo rằng BVI đóng vai trò trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên biên giới, cổ trắng trong khi bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của các giao dịch kinh doanh hợp pháp.
Xem thêm sứ mệnh của BVI-FSC : https://www.bvifsc.vg/mission

Đối với công ty UST Inc.
Theo dõi, giám sát quá trình huy động vốn và sử dụng vốn của UST Inc.
Tạo niềm tin bền vững trong nước và quốc tế với UST Inc., dịch vụ tài chính BVI đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển của UST Inc.
Bảo vệ quyền lợi phát triển của công ty
Bảo vệ tài sản của UST Inc.cùng với sự phát triển
Xem thêm chức năng của BVI-FSC : https://www.bvifsc.vg/functions

Công ty Global Transport Investments Inc

Global Transport Investments Inc. có ID trên BVI: 66D3F76933 Số của công ty: 1778122

Global Transport Investments Inc là công ty mẹ, sở hữu tài sản trí tuệ độc quyền của Yunitsky với trị giá là 400.867.433.000 tỷ đô la, được Công ty Kiểm toán Hold-Invest-Audit CJSC định giá vào ngày 20 tháng 5 năm 2013, tương ứng với đó công ty được phép phát hành 400.867.433.000 tỷ cổ phần, công ty sẽ phát hành ra công chúng là 33,33% và giữ lại 66,67% số liệu có thể chênh từ 3-5%, có thể là 33,33% đến 35% chẳng hạn. Tương ứng với đó công ty sẽ phát hành là công chúng là 133.622.477.666 cổ phần và được chia thành 15 giai đoạn.

Khi đó công ty mẹ Global Transport Investments Inc (GTI Inc) đã ủy quyền cho Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited để phát hành cổ phần ra công chúng. Euroasian Rail Skyway Systems được chia thành 3 quỹ gồm Holding Limited, Holding II Limited, Holding III Limited. 

UniSky Corporation, of Seychelles là đơn vị nắm giữ 50% + 1 số lượng cổ phần được phát hành ra công chúng của 3 Holding nhằm BẢO VỆ công ty tránh khỏi sự thâu tóm cổ phần của các cá nhân hay tổ chức nào đó.

1. Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited ( ERSS Holding I – A1DB43C6F8 ) 

Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited có ID tại BVI là: A1DB43C6F8 Số của công ty: 1872233

ERSS Holding phát hành 60.130,114,950 cổ phần (sáu mươi tỷ, một trăm ba mươi triệu một trăm mười bốn ngàn chín trăm năm mươi cổ phần), tương ứng với 60.130,114,950 usd (sáu mươi tỷ, một trăm ba mươi triệu, một trăm mười bốn ngàn, chín trăm năm mươi đô la), trong đó 50% + 1 sẽ được UniSky Corporation, of Seychelles giữ lại, số lượng phát hành ra công chúng chỉ là 50%-1.

2. Euroasian Rail Skyway Systems Holding II Limited ( ERSS Holding II ( R2 ) – 40F03B009C ) 

Euroasian Rail Skyway Systems Holding II Limited có ID trên BVI là: 40F03B009C Số của công ty: 1931596

ERSS Holding II phát hành 73.492,362,716 cổ phần tương ứng 73.492,362,716 USD với giá trị gốc là 1 usd/1 cổ phần, trong đó 50% + 1 sẽ được UniSky Corporation, of Seychelles giữ lại, số lượng phát hành ra công chúng chỉ là 50% – 1 tương tự như ERSS Holding.

3. Euroasian Rail Skyway Systems Holding III Limited

Euroasian Rail Skyway Systems Holding III Limited có ID trên BVI là:457B02AB91 Số của công ty: 1998916
ERSS Holding III phát hành 146.985,725,432 cổ phần tương ứng 146.985,725,432 USD với giá trị gốc là 1 usd/1cp, trong đó 50% + 1 cũng sẽ được UniSky Corporation, of Seychelles giữ lại, số lượng phát hành ra công chúng chỉ là 50% – 1 tương tự như ERSS Holding và ERSS Holding II.

.

3. UST Inc. đã được cấp mã định danh chứng khoán ISIN

Để tham gia việc phát hành cổ phiếu với phạm vi xuyên quốc gia thì các công ty đều phải có mã ISIN, mã ISIN là mã Định Danh nhận dạng chứng khoán quốc tế và là mã toàn cầu duy nhất xác định chứng khoán ở các quốc gia khác nhau để tạo thuận lợi cho giao dịch xuyên biên giới. Mã ISIN bao gồm 12 ký tự cả chữ và số bao gồm cả định danh CUSIP hoặc CINS được nhúng. Tìm hiểu thêm tại đây: ISIN/CUSIP

CHỨC NĂNG CỦA ISIN
ISIN SỐ NHẬN DẠNG CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ CỦA SKYWAY :VGG322291094
Kiểm tra  ISIN.ORG

UST Inc. được dịch vụ ISIN cấp mã định danh là VGG322291094

Những tập đoàn lớn đã niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế như Google, Facebook, Amazon, BMW.… đều được tổ chức này cấp mã ISIN này.

.

4. Kiểm toán UST Inc. hàng năm

Tại sao doanh nghiệp cần kiểm toán hàng năm ? Doanh nghiệp của bạn sẽ không thể tham gia thị trường chứng khoán nếu không công bố báo cáo tài chính hàng năm.

Mục đích của kiểm toán:

Trong nền kinh tế thị trường các thông tin tài chính có độ tin cậy, chính xác và trung thực hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với các chủ thể trong các hoạt động kinh tế. Kiểm toán độc lập hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu này của nền kinh tế.

Luật pháp nhiều nước khẳng định rằng, chỉ những báo cáo đã được xem xét và có chữ ký của kiểm toán viên độc lập mới được coi là hợp pháp, làm cơ sở cho nhà nước tính thuế cũng như các bên quan tâm khác đưa ra các quyết định kinh tế trong mối quan hệ với doanh nghiệp.

Trong quá trình thu hút vốn của UST Inc., UST Inc.đã có báo cáo kiểm toán hàng năm từ năm 2015, 2016, 2017, 2018,2019. Như vậy cho thấy sự minh bạch của Doanh Nghiệp

Năm 2015: Xem | Năm 2016: Xem | Năm 2017: Xem | Năm  2018: Xem
Năm  2019:
Kiểm toán năm 2019 theo Các tiêu chuẩn quốc tế về báo cáo kiểm toán (Bản Tiếng Nga)
Kiểm toán năm 2019 theo Tiêu chuẩn quốc gia về báo cáo kiểm toán. (Bản Tiếng Nga)
Kiểm toán tài chính năm 2019 do đơn vị kiểm toán Quốc Tế báo cáo (Bản tiếng Anh)
Kiểm toán năm 2019 theo Tiêu chuẩn quốc gia ( Bản Tiếng Việt)

Năm 2020

Kiểm toán Unitsky String Technologies, Inc. trong năm 2020

Năm 2021

Kiểm toán trong nước: https://unitsky.com/storage/files/12/AUDIT_UST.pdf (Bản Tiếng Nga)

Kiểm toán Quốc tế : https://ust.inc/storage/files/11/Audit.pdf (Tiếng Anh)

Năm 2022:

Kiểm toán trong nước: https://ust.inc/img/Auditorskoe-zaklyuchenie-po-buhgalterskoj-otchyotnosti-2022.pdf?v=1.07

Kiểm toán Quốc tế : https://ust.inc/storage/files/14/Audit_eng.pdf

Các đơn vị kiểm toán cho UST

1.  Đơn vị kiểm toán trong nước Belarus “Auditinform”

UST Inc. đã tiến hành kiểm toán trong nước bởi công ty Auditinform, là một trong những tổ chức thành công nhất trên thị trường dịch vụ kiểm toán tại Belarus, tổ chức này đã hoạt động từ năm 2005 và là thành viên của hiệp hội các tổ chức kiểm toán. địa chỉ website của đơn vị: www.auditinform.by

2. Đơn vị kiểm toán với phạm vị quốc tế “BDO”

Năm 2020 UST Inc.đã đưa “BDO” (đơn vị kiểm toán với phạm vi quốc tế) tham gia vào kiểm toán tài chính của UST Inc.năm 2019 để công khai minh bạch hơn nữa trên phạm vi quốc tế. (website: https://www.bdo.by/)

.

3. Đơn vị kiểm toán quốc tế FINEXPERTIZA

FINEXPERTIZA nằm trong nhóm 7 KIỂM TOÁN VIÊN HÀNG ĐẦU

FinExpertiza xếp thứ bảy trong số các mạng lưới kiểm toán quốc tế hoạt động tại Nga theo RAEX.

FinExpertiza là một mạng lưới các công ty kiểm toán, định giá và tư vấn chuyên nghiệp là các pháp nhân độc lập và là thành viên của mạng lưới nhằm kết hợp nỗ lực cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cao cho khách hàng ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

FinExpertiza là mạng lưới kiểm toán và tư vấn đầu tiên của Nga tham gia Diễn đàn các doanh nghiệp , một hiệp hội hợp nhất các mạng lưới kiểm toán quốc tế lớn nhất. Tư cách thành viên của hiệp hội các chuyên gia trong thị trường kiểm toán toàn cầu ngụ ý việc áp dụng nhất quán các tiêu chuẩn hành nghề kiểm toán đã được công nhận trên toàn thế giới và hỗ trợ cho việc hội tụ các tiêu chuẩn quốc gia với các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế (ISA).

5. Trích lục từ sổ đăng ký

Sổ đăng ký cổ đông hay trên thực tế gọi đơn giản là sổ cổ đông. Sổ cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. Sổ đăng ký cổ đông như một hình thức chứng thực quyền sở hữu cổ phần của công ty cổ phần UST Inc..

Đối với mỗi nhà đầu tư khi đầu tư xong và sở hữu được cổ phần UST Inc.thì sẽ có tên trong sổ đăng ký cổ đông. Đây là một trong những yếu tố quan trọng liên quan đến quyền lợi của cổ đông UST Inc..

Trong mục trích lục sổ đăng ký cổ đông sẽ có những phần quan trong như sau:
Họ tên cá nhân cổ đông
Địa chỉ thông tin của cổ đông
Số lượng đăng ký mà cổ đông đã đầu tư sở hữu cổ phần
Ngày tháng cấp số lượng cổ phần cho cổ đông.
Thông tin của của công ty UST Inc..
Chữ ký và con dấu được trích từ mục sổ đăng ký cổ đông UST Inc.

………..
……..

✅ Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn Miễn Phí và Chuyên Nghiệp 24/7 khi bạn đăng ký theo đường link hỗ trợ của chúng tôi:
➡ Hỗ trợ đăng ký và xác minh tài khoản.
➡ Hỗ trợ chọn gói đầu tư phù hợp với tài chính.
➡ Hỗ trợ nạp và rút tiền qua các kênh Visa/Master card, Perfect money, Advcash, BTC…
➡ Hỗ trợ chuyển tiền nội bộ.
➡ Hỗ trợ lấy giấy chứng nhận sau khi hoàn thành hợp đồng.
➡ Hỗ trợ cập nhật tiến trình IPO.
➡ Hỗ trợ giao dịch trước và sau khi IPO.
➡ Hỗ trợ nhận cổ tức.
➡ Hỗ trợ đăng ký và xác nhận Gmail (Nếu khách hàng không có)
➡ Link ZALO tham gia nhóm Tìm hiểu đầu tư cổ phần UST: https://zalo.me/g/lhlebm101

 ⚡Liên hệ trực tiếp:
Việt Dũng: Hotline/Zalo: 096 118 8389
Bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua ZALO khi đường dây nóng bận.
Website: https://skywayscapital.com/ hoặc https://skywayvn.com/
Facebook: https://bit.ly/2Dj4LAO
Youtube: https://bit.ly/2Gm2oNz
Email: hotroskywayscapital@gmail.com