Kiểm tra khẩn cấp uCar bằng thiết bị phóng dây

Tại uSky, chúng tôi luôn nghĩ đến sự an toàn, ngay cả khi phải đối mặt với những tình huống bất trắc có thể phát sinh do các yếu tố bên ngoài. Đối với những trường hợp như vậy, xe uSky luôn có hệ thống xuống khẩn cấp cho hành khách. Báo cáo video này minh họa sự giải cứu khỏi uCar bằng thiết bị gốc. Tại Trung tâm Kiểm tra & Chứng nhận uSky đặt tại Sharjah, UAE, chúng tôi tiến hành các bài kiểm tra khác nhau, giải quyết tất cả các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra và đưa chúng vào các dự án của chúng tôi.

.

Tại uSky, chúng tôi luôn nghĩ đến sự an toàn, ngay cả khi phải đối mặt với những tình huống bất trắc có thể phát sinh do các yếu tố bên ngoài. Đối với những trường hợp như vậy, xe uSky luôn có hệ thống xuống khẩn cấp cho hành khách. Báo cáo video này minh họa sự giải cứu khỏi uCar bằng thiết bị gốc. Tại Trung tâm Kiểm tra & Chứng nhận uSky đặt tại Sharjah, UAE, chúng tôi tiến hành các bài kiểm tra khác nhau, giải quyết tất cả các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra và đưa chúng vào các dự án của chúng tôi.

.

Theo Syed Arsalan, Kỹ sư cơ khí tại uSky transport, đây là một trong nhiều cuộc thử nghiệm mà uSky tiến hành để đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách. Những bài kiểm tra như thế này giúp chúng ta xem xét các tình huống bất thường khác nhau từ một góc độ khác.

Nhận xét của bạn

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SWC luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SWC cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SWC sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.