Tại sao doanh nghiệp cần kiểm toán hàng năm ? Doanh nghiệp của bạn sẽ không thể tham gia thị trường chứng khoán nếu không công bố báo cáo tài chính hàng năm.

Mục đích của kiểm toán:

Trong nền kinh tế thị trường các thông tin tài chính có độ tin cậy, chính xác và trung thực hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với các chủ thể trong các hoạt động kinh tế. Kiểm toán độc lập hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu này của nền kinh tế.

Luật pháp nhiều nước khẳng định rằng, chỉ những báo cáo đã được xem xét và có chữ ký của kiểm toán viên độc lập mới được coi là hợp pháp, làm cơ sở cho nhà nước tính thuế cũng như các bên quan tâm khác đưa ra các quyết định kinh tế trong mối quan hệ với doanh nghiệp.

Trong quá trình thu hút vốn của SkyWay, SkyWay đã có báo cáo kiểm toán hàng năm từ năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Như vậy cho thấy sự minh bạch của Doanh Nghiệp

Năm 2015: Xem | Năm 2016: Xem | Năm 2017: Xem | Năm  2018: Xem
Năm  2019:
Kiểm toán năm 2019 theo Các tiêu chuẩn quốc tế về báo cáo kiểm toán (Bản Tiếng Nga)
Kiểm toán năm 2019 theo Tiêu chuẩn quốc gia về báo cáo kiểm toán. (Bản Tiếng Nga)
Kiểm toán tài chính năm 2019 do đơn vị kiểm toán Quốc Tế báo cáo (Bản tiếng Anh)
Kiểm toán năm 2019 theo Tiêu chuẩn quốc gia ( Bản Tiếng Việt)

Năm 2020

Kiểm toán Unitsky String Technologies, Inc. trong năm 2020

Năm 2021

https://unitsky.com/storage/files/12/audit.pdf (Bản Tiếng Nga)

Các đơn vị kiểm toán cho UST

1.  Đơn vị kiểm toán trong nước Belarus “Auditinform”

SkyWay đã tiến hành kiểm toán trong nước bởi công ty Auditinform, là một trong những tổ chức thành công nhất trên thị trường dịch vụ kiểm toán tại Belarus, tổ chức này đã hoạt động từ năm 2005 và là thành viên của hiệp hội các tổ chức kiểm toán. địa chỉ website của đơn vị: www.auditinform.by

2. Đơn vị kiểm toán với phạm vị quốc tế “BDO”

Năm 2020 SkyWay đã đưa “BDO” (đơn vị kiểm toán với phạm vi quốc tế) tham gia vào kiểm toán tài chính của SkyWay năm 2019 để công khai minh bạch hơn nữa trên phạm vi quốc tế. (website: https://www.bdo.by/)

.

3. Đơn vị kiểm toán quốc tế FINEXPERTIZA

FINEXPERTIZA nằm trong nhóm 7 KIỂM TOÁN VIÊN HÀNG ĐẦU

FinExpertiza xếp thứ bảy trong số các mạng lưới kiểm toán quốc tế hoạt động tại Nga theo RAEX.

FinExpertiza là một mạng lưới các công ty kiểm toán, định giá và tư vấn chuyên nghiệp là các pháp nhân độc lập và là thành viên của mạng lưới nhằm kết hợp nỗ lực cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cao cho khách hàng ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

FinExpertiza là mạng lưới kiểm toán và tư vấn đầu tiên của Nga tham gia Diễn đàn các doanh nghiệp , một hiệp hội hợp nhất các mạng lưới kiểm toán quốc tế lớn nhất. Tư cách thành viên của hiệp hội các chuyên gia trong thị trường kiểm toán toàn cầu ngụ ý việc áp dụng nhất quán các tiêu chuẩn hành nghề kiểm toán đã được công nhận trên toàn thế giới và hỗ trợ cho việc hội tụ các tiêu chuẩn quốc gia với các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế (ISA).

Website công ty FINEXPERTIZA: https://finexpertiza.ru/eng/