4 công ty kiểm toán hàng thế giới đã hợp tác với SkyWay rất nghiêm túc chuẩn bị cho IPO

KPMG là một trong những công ty kiểm toán của Big Four, cùng với Deloitte, Ernst & Young và PwC được công nhận trên Thế giới trong lĩnh vực hoạt động kiểm toán – kết luận của họ có trọng lượng tuyệt đối trong ngành kiểm toán Thế giới (Các Ông lớn được BIG FOUR hợp tác trong đó có Apple, Amazon, Google, Facebook …)
Big Four là gì?

Big Four là cách gọi quen thuộc của 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới cả về quy mô, doanh thu lẫn bề dày lịch sử bao gồm : Pricewaterhouse Cooper (Pwc), Deloitte, Ernst and Young (E&Y), KPMG.
1. PWC – Năm 1854, William Cooper bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình và bảy năm sau trở thành Cooper Brothers. Năm 1874 Công ty được đổi tên thành Price, Waterhouse & Co sau khi có sự tham gia của Price, Holyland và Waterhouse. PriceWaterHouseCoopers bắt đầu như thế.
2. E&Y – chính là tên của hai người hoàn toàn khác biệt A.C. Ernst và Arthur Young, được thành lập từ năm 1903.
3. KPMG – “K” có nghĩa là do Piet Klynveld thành lập hãng Klynveld Kraayenhof & Co. tại Amsterdam vào năm 1917. “P” có nghĩa là do William Barclay Peat lập ra William Barclay Peat & Co. tại London năm 1870. “M” bắt nguồn từ James Marwick lập ra Marwick, Mitchell & Co. với Roger Mitchell tại New York vào năm 1897. “G” là do Tiến sĩ Reinhard Goerdeler, nhiều năm làm chủ tịch của KPMG, có công hợp nhất thành KPMG ngày nay.
4. Deloitte – Được thành lập hơn 150 năm bởi William Welch Deloitte, một trong những cha đẻ của ngành công nghiệp kiểm toán, thành lập hàng kiểm toán chuyên nghiệp trên đường Basinghall Street tại London.

SKYWAY KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH THÀNH CÔNG HÀNG NĂM

Năm 2015: http://sw-tech.by/assets/files/audit/fin_audit2016.pdf?fbclid=IwAR0w_qEMvrcaA9YAF9Ibz9cunwAqyB2jQxZS4rtSqB_Mv3iIkniX3XUvPgc

Năm 2016: http://sw-tech.by/assets/files/shares/audit/skyway_audit_2016.pdf?fbclid=IwAR2kJnKcaY4zKd4I8GmfcAEQTaDT2p8eEBBDnAThCyLfONkFlD0gzJVvfzE

Năm 2017: http://sw-tech.by/assets/files/shares/documents2018/Audit_2017.pdf?fbclid=IwAR0n6K5vBir5-O_ZnX9sPpI-JHUxRvUSAqngT68zlZBoSO3LwyLKfIT7vhw