Kiểm toán tài chính công ty Unitsky String Technologies, Inc. năm 2020

Công ty-nhà phát triển SkyWay Unitsky String Technologies, Inc. từ năm 2015 thường xuyên cho thấy các kết quả hoạt động kinh doanh của mình dưới định dạng kết luận kiểm toán độc lập, để cho thấy sự minh bạch trong hoạt động của mình.

Hôm nay, chúng tôi xin đăng tải kết luận về các kết quả hoạt động của công ty trong năm 2020. Tài liệu được công bố bởi Unitsky String Technologies, Inc. đã thể hiện số liệu tin cậy trong mọi khía cạnh hiện hành về tình hình tài chính của công ty ở mọi giai đoạn phát triển, tuân thủ các yêu cầu luật pháp Cộng hòa Belarus.

Báo cáo kết luận được thực hiện bởi công ty tư vấn kiểm toán BDO tại Belarus, nằm trong mạng lưới kiểm toán toàn cầu BDO. Chi nhánh Belarus đã hoạt động hơn 20 năm và thường xuyên chiếm lĩnh các vị trí hàng đầu trên thị trường kiểm toán, theo xếp hạng của Bộ Tài chính nước Cộng hòa Belarus và tạp chí quốc tế International Accounting Bulletin.

Kiểm toán Unitsky String Technologies, Inc. trong năm 2020

Nhận xét của bạn

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SWC luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SWC cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SWC sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.