Đây là trung tâm thử nghiệm, trưng bày và chứng nhận các hệ thống vận tải-hạ tầng SkyWay. Mọi khoản đầu tư được hướng về việc xây dựng EcoTechnoPark và các công việc liên quan tới nó. Tại đây chúng tôi giới thiệu SkyWay tới toàn thế giới.

Website của trung tâm thử nghiệm: https://skyway-park.com/en

Trong vòng 5 năm, từ một khu thao trường xe tăng thuộc Minsk, đã xây dựng nên một tổ hợp vận tải toàn diện. Hãy xem điều đó đã diễn ra thế nào. Việc xây dựng EcoTechnoPark và hiện thực công nghệ SkyWay chia thành 15 giai đoạn. Hiện nay giai đoạn thứ 14 đang được thực hiện. Sau mỗi giai đoạn, các rủi ro giảm xuống và cổ phần công ty tăng giá

☑️EcoFest 2020 online

☑️EcoFest 2019

.

☑️Ecofest2018

.

☑️Ecofest2017

.

☑️Ecofest2016