Công nghiệp hóa vũ trụ không sử dụng tên lửa: các vấn đề, ý tưởng, dự án

Ngày 21/6/2019 tại EcoTechnoPark đã diễn ra Hội thảo khoa học kỹ thuật quốc tế lần thứ II “Công nghiệp hóa vũ trụ không sử dụng tên lửa: các vấn đề, ý tưởng, dự án”. Sau hội thảo, một cuốn kỷ yếu đã được công bố. Trong đó có các báo cáo của các diễn giả tại sự kiện, cũng như bài phát biểu của tổng công trình sư tổ chức dự án SkyWay Anatoly Yunitskiy và những vị khách quý tại hội thảo, trong đó có tổng giám đốc Đại học American University of Sharjah (AUSE) – ông Hussein Al Mahmoudi, giám đốc tài chính của tập đoàn SkyWay – Bapi Dash, phi công – phi hành gia Peter Klimuk và tiến sĩ khoa học kỹ thuật Yuri Pliskachevskiy.

Trong cuốn sách đã đưa ra mô tả chi tiết chương trình SpaceWay về công nghiệp hóa không gian vũ trụ gần Trái Đất, không sử dụng tên lửa. Cũng như phân tích về các khía cạnh xã hội, kinh tế, tài chính, tài nguyên, địa chính trị và triết học, luận chứng về việc không thể tránh khỏi nhu cầu đưa thành phần công nghiệp nguy hại với môi trường ra quỹ đạo gần Trái Đất.

Hơn 30 năm trước, Anatoly Yunitskiy đã đề xuất ý tưởng vận chuyển hàng hóa lên không gian vũ trụ gần Trái Đất nhờ Phương tiện vận tải toàn hành tinh (OTC). Nhờ nó, sẽ có thể không chỉ đưa toàn bộ nền sản xuất nguy hại ra ngoài phạm vi hành tinh Trái Đất, mà còn sử dụng được cả những khả năng độc đáo của không gian vũ trụ để phát triển công nghiệp. Như vậy, OTC – đó là một phương thức duy nhất để chặn đứng thảm họa môi trường, điều không tránh khỏi được nếu giữ nhịp độ phát triển công nghiệp hiện tại.

Các diễn giả tại hội thảo cũng đã xem xét các vấn đề sau::

Cơ sở chính trị-xã hội để thực hiện chương trình SpaceWay.

Các mô hình kinh tế tiên tiến trong tổ hợp chương trình «EcoMir»

Sự sẵn sàng của các công nghệ số hóa hiện đại đối với việc phát triển và sản xuất các kết cấu kỹ thuật vũ trụ

Các phương thức biến đổi năng lượng bức xạ mặt trời cho các nhu cầu của chuỗi vòng công nghiệp vũ trụ «Orbita» (quỹ đạo) và nhiều vấn đề khác.

«Vận tải tên lửa hiện có ngày nay gây nên thiệt hại to lớn với môi trường và không hiệu quả kinh tế. Trong công nghiệp hóa vũ trụ, vận tải địa vũ trụ thế hệ mới phải đóng vai trò quyết định», – Anatoly Yunitskiy nhấn mạnh.

Các bạn có thể đọc phần giới thiệu sách theo link này.

Nhận xét của bạn

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SWC luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SWC cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SWC sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.