Chính quyền Sharjah đã xác nhận độ tin cậy của vận tải đường dây tại UAE

Tuyến đường dài 400 mét tại Trung tâm UST, Inc. ở Sharjah đã nhận được cấp phép chính thức từ chính quyền tiểu vương quốc để trình diễn và vận hành thử nghiệm.

Giấy phép được nhận trên cơ sở chứng nhận công nghệ tại UAE, được tiến hành bởi công ty TUV SW Standardization Certification. Cuộc kiểm tra đã thể hiện tính tin cậy và an toàn đối với toàn bộ hệ thống vận tải tại UAE.

Nhờ cấp phép của chính quyền, việc thực hiện thương mại đối với vận tải đường dây đã trở nên càng gần hơn nữa. Xin nhắc rằng, theo Tổng công trình sư của UST, Inc. ngài Anatoli Unitsky, tới cuối năm nay dự kiến sẽ ký kết ít nhất 3 hợp đồng cho các dự án cụ thể. Việc xây dựng dự án đầu tiên sẽ có thể hoàn tất vào năm 2023.

Nhận xét của bạn

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SkyWay luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SkyWay cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SkyWay sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.