Các điều kiện của hệ thống phiếu khuyến mại sẽ thay đổi sau ngày 30.12

Sau 23:55 (UTC+3) ngày 30.12.2021, trong văn phòng cá nhân sẽ bắt đầu áp dụng các điều kiện mới của hệ thống phiếu khuyến mại. Một trong số đó sẽ có hiệu lực ngay từ hôm nay. Các bạn có thể tặng phiếu khuyến mại đã nhận nhờ đầu tư cá nhân, cho bất kỳ thành viên nào trong cấu trúc của mình, bao gồm cả người giới thiệu của bạn.

Để bạn và đội ngũ của mình có thể chuẩn bị cho sự thay đổi các điều kiện, chúng tôi xin nêu về các thay đổi sắp tới. 

1. Mức của phiếu khuyến mại sẽ giảm xuống

Hiện nay:

‒ Phiếu khuyến mại 1,1Х gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 10 %

‒ Phiếu khuyến mại 1,5Х gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 50 %

‒ Phiếu khuyến mại 2Х gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 100 %

Sẽ thay đổi thành:

‒ Phiếu khuyến mại 1,1Х gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 10 %

‒ Phiếu khuyến mại 1,2Х gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 20 %

‒ Phiếu khuyến mại 1,5Х gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 50 %

2. Thời hạn hiệu lực của các phiếu khuyến mại sẽ giảm xuống

Hiện nay:

‒ Phiếu khuyến mại có được nhờ đầu tư và khối lượng của cấu trúc, có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày nhận.

‒ Phiếu khuyến mại được tặng từ bạn bè, có hiệu lực 7 ngày kể từ ngày được tặng.

‒ Phiếu khuyến mại nhờ đăng ký mới, có hiệu lực 7 ngày kể từ khi đăng ký trong văn phòng cá nhân.

Sẽ thay đổi thành:

Tất cả các phiếu khuyến mại sẽ có hiệu lực trong 72h.

Ngoài ra, sau khi tặng, bộ đếm thời gian của phiếu khuyến mại sẽ không được bỏ đi. Ví dụ, nếu bạn đã tặng cho đối tác một phiếu khuyến mại mà chỉ còn hiệu lực 3h, thì người nhận sẽ có 3h để tận dụng quà tặng này.

3. Các điều kiện tặng phiếu khuyến mại được cập nhật mới

1. Các phiếu khuyến mại nhận được nhờ đầu tư cá nhân:

Có thể tặng cho bất kỳ thành viên nào trong cấu trúc. Trong đó:

‒ Nếu tặng phiếu khuyến mại cho người bên dưới trong cấu trúc, thì người nhận sẽ không thể tặng chuyển tiếp nó nữa, chỉ có thể sử dụng phiếu này để đầu tư.

‒ Nếu tặng phiếu khuyến mại cho người phía trên trong cấu trúc, thì người nhận sẽ có thể sử dụng phiếu hoặc tặng chuyển tiếp phiếu 1 lần lên phía trên hoặc xuống phía dưới theo cấu trúc. Phiếu khuyến mại được tặng chuyển tiếp chỉ có thể dùng để đầu tư.

2. Các phiếu khuyến mại nhận được nhờ đầu tư cá nhân:

Có thể tặng chỉ cho các thành viên của cấu trúc trong chuỗi cấp 1. Những người nhận sẽ có thể sử dụng phiếu để đầu tư, nhưng không thể tặng chuyển tiếp nó nữa

3. Các phiếu khuyến mại nhờ đăng ký văn phòng cá nhân:

Không thể tặng cho ai khác

4. Các phiếu khuyến mại được tặng từ các đối tác:

Tất cả phụ thuộc vào cách mà người gửi đã nhận phiếu như thế nào:

‒ Nếu bạn đã được tặng phiếu khuyến mại mà người gửi đã nhận được từ các khoản đầu tư cá nhân, thì bạn có thể dùng nó để đầu tư, hoặc tặng chuyển tiếp lên trên hay xuống dưới theo cấu trúc, nhưng chỉ trong trường hợp, nếu bạn ở phía trên theo cấu trúc của người gửi. Nếu điều kiện này không được tuân thủ, phiếu khuyến mại sẽ không thể tặng chuyển tiếp được, chỉ có thể dùng để đầu tư.

‒ Nếu bạn đã được tặng phiếu khuyến mại mà người gửi đã nhận được nhờ thu hút đầu tư, thì bạn có thể sử dụng phiếu để đầu tư, nhưng không thể tặng chuyển tiếp nó.

4. Số lượng các phiếu khuyến mại nhận được nhờ đầu tư cá nhân sẽ giảm xuống

Hiện nay

‒ từ 200 $ — 1 phiếu (1,5Х)

‒ từ 1 000 $ — 1 phiếu (2Х)

‒ từ 5 000 $ — 2 phiếu (2Х, 1,5Х) 

‒ từ 25 000 $ — 3 phiếu (2Х, 2Х, 1,5Х)

‒ từ 50 000 $ — 3 phiếu (2Х, 2Х, 2Х)

Sẽ thay đổi thành:

‒ từ 200 $ — 1 phiếu (1,2Х)

‒ từ 1 000 $ — 1 phiếu (1,5Х)

‒ từ 5 000 $ — 2 phiếu (1,5Х, 1,2Х)

‒ từ 25 000 $ — 3 phiếu (1,5Х, 1,5Х, 1,2Х)

‒ từ 50 000 $ — 3 phiếu (1,5Х, 1,5Х, 1,5Х)

5. Các phiếu khuyến mại sẽ được cộng nhờ các khoản đầu tư thu hút được, chứ không nhờ khối lượng trong cấu trúc

Theo các điều kiện mới, các bạn sẽ nhận được các phiếu khuyến mại nhờ các khoản đầu tư thu hút được. Để đạt điều này, cần mời vào chuỗi cấp 1 một người, người này phải đầu tư trả góp hoặc trả ngay với tổng số tiền từ 500 $. Số tiền này càng lớn, thì bạn sẽ nhận càng nhiều phiếu khuyến mại:

‒ Từ 500 $ tới 999 $ — 1 phiếu (1,2Х)

‒ Từ 1 000 $ tới 2999 $ —1 phiếu (1,5Х)

‒ Từ 3 000 $ tới 4999 $ — 2 phiếu (1,5Х, 1,5Х)

‒ Từ 5 000 $ — 3 phiếu (1,5Х, 1,5Х, 1,5Х)

Sẽ không cộng các phiếu cho khối lượng trong cấu trúc nữa. Như vậy, sau ngày 30.12, các bạn sẽ có thể nhận phiếu khuyến mại qua 3 cách: nhờ đầu tư thu hút được, nhờ đầu tư cá nhân và quà tặng từ bạn bè.

Tới trước khi các điều kiện mới được đưa vào có hiệu lực, bạn vẫn có thể nhận và sử dụng các phiếu khuyến mại theo các điều kiện cũ, chỉ khác là, giờ đây, các phiếu khuyến mại có thể được tặng cho mọi thành viên trong cấu trúc và người giới thiệu của bạn.

Ngoài ra, sau 23:55 (UTC+3) ngày 30.12.2021, các phiếu khuyến mại mà bạn đã nhận được trước khi thay đổi các điều kiện, sẽ vẫn được giữ không thay đổi. Các điều kiện mới cũng không tác động lên các phiếu khuyến mại được nhận nhờ các thanh toán các gói trả góp được mở trước ngày 30.12 

Nhận xét của bạn

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SWC luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SWC cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SWC sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.