Buổi thuyết trình SWC đầu tiên được tổ chức tại Puerto Rico

Các đối tác tích cực của SWC đang tiếp tục giới thiệu tới người dân của các nước Mỹ Latin về công nghệ vận tải đường dây. Lần này, buổi thuyết trình về nền tảng đã lần đầu tiên được diễn ra tại thành phố Toa Baja của Puerto Rico.

Tại sự kiện đã có bài phát biểu của chủ nhiệm khu vực Tây Ban Nha, cô Natalia Ivanova, chủ nhiệm khu vực Cộng hòa Dominica, cô Olga Veronica Serokhvostova, và thủ lĩnh từ Puerto Rico, anh Roberto Carlos Fuen Mayer. Các diễn giả đã trình bày về lịch sử của vận tải đường dây và các điều kiện đầu tư vào dự án.

Đã có 60 người tham dự sự kiện thuyết trình SWC tại Toa Baja. Sau các báo cáo tại hội nghị, nhiều vị khách tới tham dự đã mong muốn ủng hộ sự phát triển của vận tải đường dây, và đã thực hiện các khoản đầu tư đầu tiên.

Trong tương lai, tại Puerto Rico dự kiến sẽ mở trung tâm tổng đài, sẽ giúp mở rộng phổ biến tới các thành viên tiềm năng ủng hộ dự án. Hiện đã đang tiến hành đào tạo nhân sự cho việc này.

Còn bây giờ, chúng tôi xin mời các bạn xem phóng sự ảnh về sự kiện thuyết trình đã diễn ra.

Nhận xét của bạn

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SWC luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SWC cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SWC sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.